அருள்மிகு கல்யாணபசுபதீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில் எறிபத்தநாயனாரின் பூக்குடலை திருவிழா

✨✨✨✨✨✨✨✨ இலை மலிந்த வேல் நம்பி எறிபத்தர்க்கு அடியேன்” ✨✨✨✨✨✨✨✨ எம்பெருமான் எறிபத்தநாயனாரின் பூக்குடலை திருவிழா-06.10.19- ஞாயிற்றுக்கிழமை 🍃🌷கரூர் அருள்மிகு கல்யாணபசுபதீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில்🌷🍃 (விழா நிகழ்வு இணைக்கப்பட்டுள்ளது) ✨✨✨✨✨✨✨✨ Yeripathanayanar Pookudalai Festival …